1. Adatvédelem

Az Idea Fontana Kft. ezúton tájékoztatja a www.ideafontana.eu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Kezelt adatok köre

Az Idea Fontana Kft. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja, vagy Facebook közösségi portálokon játékokban, alkalmazásokban Ön hozzájárult.
Regisztrációkor a vásárló nevét, postacímét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét adja meg. Az adatokat a számla kiállításához, valamint a megrendelt termékek postázáshoz, hírlevél küldéséhez használjuk fel.
Hírlevél igénylésekor a látogató a nevét, email címét és más mezőt, amit piros csillaggal jelölt, kötelező jelleggel adja meg. Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Idea Fontana Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

3. Az adatkezelés célja

Vásárláskor – Számla kiállítása, postázás, hírlevél küldése Hírlevél igénylése esetén – tájékoztatás nyújtása a Idea Fontana Kft. és az általa üzemeltetett weboldalakon megjelent, cikkekről, új termékeiről, kuponakciókról, marketing akcióiról, rendezvényeiről, nyereményjátékairól akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása

Az Idea Fontana Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. Az Idea Fontana Kft. az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

5. Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált vásárlók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni Idea Fontana Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket előterjeszthetik:

  • levél útján az Idea Fontana Kft. 1021 Budapest, Tárogató út 2-4. szám alatti telephelyére címezve.
  • személyesen, írásban az Idea Fontana Kft. 1021 Budapest, Tárogató út 2-4. szám alatti telephelyére címezve.

Az Idea Fontana Kft. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Elektronikus hírlevelek esetén Ügyfeleink az alábbi módok bármelyikén, bármikor jogosultak megtiltani az Idea Fontana Kft.-nek a további hírlevelek küldését.
-a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva
-vagy
a www.ideafontana.eu “Hírlevél ” menüpont, “Lemondás ” pontra kattintva.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését az Idea Fontana Kft-től, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

6. Értelmező rendelkezés

Idea Fontana Kft. = az Idea Fontana Kft. közvetlen érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások.

Idea Fontana Kft.